Els fins de l’associació són: donar a conèixer, promoure i popularitzar  l’educació i formació al voltant del mar en les seves diverses vessants, especialment entre la població jove.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1 Promocionar i fer possible l’educació en el mar a bord de vaixells escola, ja sigui a través d’activitats educatives dirigides a escoles, instituts o universitats, com en l’ajut als estudiants de nàutica en la gestió de pàctiques professionals dels títols professionals.

2 Donar a coneixer als joves les oportuinitats laborals que poden trobar en el sector nàutic, ajudant a establir els camins professionals del diferents perfils professionals.

3 Aconseguir finançament privat o públic per becar total o parcialment als joves interesats en formar part del món nàutic.

4 Crear una bossa de grumets per vaixells de sail training.

5 Ser una plataforma de suport per als vaixells de sail training amb base a la costa catalana i arreu del mon, en les seves tasques d’aconseguir grumets i finançament per a dur a terme les activitats de sail training

6 Estar al dia de tots els esdeveniments de sail training de tot el mon i proporcionar-ne la informació adequada a qui ho sol.liciti o a través d’una web.

7 Fomentar la màxima participació dels joves a les Tall Ships Race i a altres esdeveniments de sail training organitzats ja sigui per la Sail Training International Association (STI) o per altres organitzacions.

Associació sense ànim de lucre.